Lietuvių kalbos turtingumas. Sinonimai.

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:01:40
 • 2.
  Užduotis
  0:00:14
 • 3.
  Atsakymas
  0:00:08
 • 4.
  Apibendrinimas
  0:01:49

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Lietuvių kalbos turtingumas. Sinonimai.

Uždaviniai: 1.Supažindinti su sinonimo sąvoka. 2. Išsiaiškinti, ar mokiniai pakankamai naudoja sinonimų savo kalboje. 3.Ugdyti gebėjimą surasti informciją įvairiuose šaltiniuose.

Užduotys: Pateikiama viena užduotis: sugalvoti kuo daugiau sinonimų nurodytiems žodžiams ir po to pasitikrinti Sinonimų žodyne (elektroniniame (ir)arba popieriniame) , kiek iš viso yra šių žodžių sinonimų.

Papildoma literatūra: Sinonimų žodynas http://lkiis.lki.lt/sinonimu

Vertinimų komentarai

Alina

3 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.