Lietuvių liaudies muzikos žanrai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/5

00:00:24

Žanrai

2/5

00:02:57

Žanrų užduotis

3/5

00:03:28

Liaudies dainos elektroninėje muzikoje

4/5

00:02:22

Užduotis

5/5

00:01:14

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Lietuvių liaudies muzikos žanrai

Uždaviniai: susipažinti su lietuvių liaudies žanrais; išsiaiškinti, kas yra žanras,  klausant muzikos juos įvardinti; lyginti tradicinį ir šiuolaikinį liaudies dainos atlikimą.

Užduotis: dirbant grupėse pasidalinti savo muzikine patirtimi, sukurti planą, kaip ją panaudoti.

Lektoriai