Lietuvių liaudies muzikos žanrai

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:24
 • 2.
  Žanrai
  0:02:57
 • 3.
  Žanrų užduotis
  0:03:28
 • 4.
  Liaudies dainos elektroninėje muzikoje
  0:02:22
 • 5.
  Užduotis
  0:01:14

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Lietuvių liaudies muzikos žanrai

Uždaviniai: susipažinti su lietuvių liaudies žanrais; išsiaiškinti, kas yra žanras,  klausant muzikos juos įvardinti; lyginti tradicinį ir šiuolaikinį liaudies dainos atlikimą.

Užduotis: dirbant grupėse pasidalinti savo muzikine patirtimi, sukurti planą, kaip ją panaudoti.

Vertinimų komentarai

Lina

Marija

10 min.
+ Klausimai lektoriui

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

Lektorė

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
40

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.