Lietuvos energetika

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/11

00:00:31

Lietuvos energetika

2/11

00:01:40

Pirma užduotis

3/11

00:00:26

Lietuvos energetinis sektorius

4/11

00:03:45

Antra užduotis

5/11

00:00:54

Lietuvos elektrinių rūšys

6/11

00:00:21

Trečia užduotis

7/11

00:00:19

Hidroelektrinės

8/11

00:00:49

Ketvirta užduotis

9/11

00:01:17

Apibendrinimas

10/11

00:01:15

Įtvirtinimo užduotis

11/11

00:00:59

Klasė: 10

Uždaviniai:

  1. mokėti įvertinti 3-5 ypatumais Lietuvos energetinį sektorių;
  2. apibūdinti 3 pagrindines Lietuvos elektrinių rūšis, nusakant 2-4 svarbiausius jų požymius.