Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Dienoraštis ir istorinis jo kontekstas.

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:50
 • 2.
  Istorinis kontekstas
  0:02:43
 • 3.
  Liongino Baliukevičiaus - Dzūko biografija
  0:02:39
 • 4.
  Pirmoji užduotis
  0:00:19
 • 5.
  Liongino Baliukevičiaus - Dzūko dienoraštis
  0:04:39
 • 6.
  Antroji užduotis
  0:00:13
 • 7.
  Rekomendacijos
  0:01:21

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8, 9

Pamokos tema: Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Dienoraštis ir istorinis jo kontekstas. 

Uždaviniai: sužinoti apie Liongino Baliukevičiaus-Dzūko asmenybę; susipažinti su XX amžiaus Lietuvos istorijos dalimi – sovietų okupacija ir rezistenciniu karu prieš ją; sužinoti apie Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio išskirtinumą.

Užduotys: pirmoji skirta įtvirtinti žinias apie Lionginą Baliukevičių-Dzūką; antroji – diskusinio pobūdžio, skirta šiuolaikinio jaunuolio ir Liongino Baliukevičiaus-Dzūko gyvenimo palyginimui.

Vertinimų komentarai

Danutė

Vilija

Loreta

12 min.
+ Klausimai lektoriui

Indrė Šadvilaitė

indre sadvilaite

Lietuvių kalbos mokytoja.

Mokymai
25

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.