Maištingasis bei poetiškasis Kazys Boruta ir jo „Baltaragio malūnas“

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:27
 • 2.
  Kazio Boruto biografija
  0:01:39
 • 3.
  Baltaragio malūnas
  0:01:51
 • 4.
  Užduotis
  0:00:34
 • 5.
  Velnio nuotaka
  0:04:13
 • 6.
  Užduotis žinių įtvirtinimui
  0:00:45

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8, 9

Pamokos tema: Maištingasis bei poetiškasis Kazys Boruta ir jo „Baltaragio malūnas“ .

Uždaviniai: sužinoti apie Kazio Borutos asmenybę ir kūrybos bruožus; sužadinti smalsumą perskaityti romaną „Baltaragio malūnas“.  

Užduotys: pirmoji – diskusinio pobūdžio svarstymai meilės tema, kurių rezultatai pasitarnaus analizuojant kūrinį; antroji – kūrybinė užduotis, skirta įtvirtinti žinias apie velnio ir žmogaus sutarties temą.  

Vertinimų komentarai

Kelmės

Erika

Audra
Smagus aiškinimas, daug vaizdinės medžiagos, įdomios užduotys.

Aušra

Vilma

Loreta

9 min.
+ Klausimai lektoriui

Indrė Šadvilaitė

indre sadvilaite

Lietuvių kalbos mokytoja.

Mokymai
25

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.