Martyno Mažvydo biografija ir „Katekizmo“ apžvalga

 • 1.
  Įvadas
  0:00:20
 • 2.
  Martyno Mažvydo biografija
  0:07:53
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:32
 • 4.
  Katekizmas
  0:04:01
 • 5.
  Antra užduotis
  0:00:37
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:16

Priskirti

Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

 1. susipažinti su Martyno Mažvydo biografija;
 2. aptarti pirmosios spausdintos lietuviškos knygos svarbą, jos sandarą.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Martyno Mažvydo biografija ir „Katekizmu“. Atlikę užduotis sukaups medžiagą apie pirmosios lietuviškos spausdintos knygos istorinį ir kultūrinį kontekstą, suformuluos samprotavimo sakinius, kuriais galės pasinaudoti rašydami rašinį. Skaitydami Justino Marcinkevičiaus poetinę dramą „Mažvydas“ galės palyginti pirmosios lietuviškos knygos autoriaus ir personažo gyvenimo detales.

14 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.