Martyno Mažvydo biografija ir „Katekizmo“ apžvalga

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:20

Martyno Mažvydo biografija

2/6

00:07:53

Pirma užduotis

3/6

00:00:32

Katekizmas

4/6

00:04:01

Antra užduotis

5/6

00:00:37

Apibendrinimas

6/6

00:01:16

Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

  1. susipažinti su Martyno Mažvydo biografija;
  2. aptarti pirmosios spausdintos lietuviškos knygos svarbą, jos sandarą.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Martyno Mažvydo biografija ir „Katekizmu“. Atlikę užduotis sukaups medžiagą apie pirmosios lietuviškos spausdintos knygos istorinį ir kultūrinį kontekstą, suformuluos samprotavimo sakinius, kuriais galės pasinaudoti rašydami rašinį. Skaitydami Justino Marcinkevičiaus poetinę dramą „Mažvydas“ galės palyginti pirmosios lietuviškos knygos autoriaus ir personažo gyvenimo detales.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui