Metras ir ritmas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/5

00:00:17

Natų trukmė ir tvarka takte

2/5

00:04:14

Užduotis

3/5

00:00:11

Užduoties atsakymas

4/5

00:00:57

Metro ir tempo pavyzdžiai

5/5

00:01:25

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Metras ir ritmas

Uždaviniai: mokysis teisingai perskaityti  metrą ir sudėlioti natas į taktus. 

Užduotys: klasėje mokiniai galės išrinkti teisingai užrašytus metrus ir juos perskaityti, refleksijos užduotyje klasės viktorina išmaniaisiais įrenginiais, nuoroda į užduotį - https://create.kahoot.it/share/metras-ir-ritmas/b723bd1f-4e58-4249-a0f9-2162ace22f2b

Lektoriai