Mikalojaus Radvilos Rudojo paveikslas

 • 1.
  Įvadas
  0:00:24
 • 2.
  Mikalojus Radvila Rudasis
  0:02:00
 • 3.
  Barbora Radvilaitė
  0:00:49
 • 4.
  Ulos mūšis
  0:01:03
 • 5.
  Liublino unija
  0:00:38
 • 6.
  Mikalojaus Radvilos Rudojo šeima
  0:00:19
 • 7.
  Religija
  0:00:38
 • 8.
  Mikalojaus Radvilos Rudojo gyvenimo pabaiga
  0:00:40
 • 9.
  Pirma užduotis
  0:00:24
 • 10.
  Mikalojaus Radvilos Rudojo paveikslas „Radviliadoje“
  0:06:21
 • 11.
  Antra užduotis
  0:00:33
 • 12.
  Apibendrinimas
  0:01:39

Priskirti

Klasės: 11, 12

Uždaviniai:

 1. apžvelgti Mikalojaus Radvilos Rudojo gyvenimą;
 2. išsiaiškinti, kaip Mikalojus Radvila Rudasis vaizduojamas Jono Radvano herojiniame epe „Radviliada“.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Mikalojumi Radvila Ruduoju, kaip istorine asmenybe, bei nagrinėdami kūrinį išsiaiškins, kokį literatūrinį žymaus Lietuvos etmono paveikslą sukūrė Jonas Radvanas. Atlikę užduotis mokiniai sukaups medžiagos ir pasiruoš rašyti rašinį apie istorines asmenybes literatūroje, stojišką asmenybės laikyseną, įsipareigojimą tautai ir visuomenei bei patriotiškumą.

15 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.