Muzikinė kuprinė

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:25
 • 2.
  Mokslo metų planas muzikai
  0:03:03
 • 3.
  Užduotis plojimai
  0:08:08

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Muzikinė kuprinė

Uždaviniai: išmokti pasirengti muzikos pamokai, naudojantis lentele įsivertinti savo gebėjimus.

Užduotis: atlikti įvairius plojimo būdus.

Vertinimų komentarai

Lina
Labai įdomu. Penktokai laimingi!

Sandra

Inga

Aldona Šmigelskienė

Lina

Edita

Marija

DIJANA

11 min + klausimai lektoriui
(5.00/8 balsai)

KOMENTARAI
8
PERŽIŪROS
88

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

LEKTORĖ

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.