Muzikos įrašai (1 pamoka)

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:28
 • 2.
  Įžanga/plojimai
  0:01:43
 • 3.
  Dėstymas/muzikos įrašai/fonografas
  0:02:54
 • 4.
  Užduotis
  0:01:27

Priskirti mokymą

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Muzikos įrašai (1 pamoka)

Uždavinys: sužinos apie pirmąjį garso įrašymo aparatą, pamatys, kokiu principu jis veikia. 

Užduotis: klausyti ir nagrinėti savo aplinkos garsus.

Vertinimų komentarai

Inga

Lina

Rasa

Elžbieta

05 min + klausimai lektoriui
(5.00/4 balsai)

KOMENTARAI
4
PERŽIŪROS
76

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

LEKTORĖ

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.