Muzikos paskirtis

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:31
 • 2.
  Klasikinė muzika vs. Šiuolaikinė muzika (muzikos paskirtis)
  0:06:02
 • 3.
  Užduotys
  0:02:32

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Muzikos paskirtis

Uždaviniai: sužinoti kokią paskirtį turi muzika, kas skatina klausyti „neįdomių“ muzikos kūrinių.

Užduotys: žiūrėdami į paveikslėlius, mokiniai patys apibūdins kam skirta muzika, apibūdins, kokios muzikos klausysis tam tikrais savo gyvenimo atvejais.

Vertinimų komentarai

Marija

9 min.
+ Klausimai lektoriui

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

Lektorė

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
40

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.