Nacionalsocialistų diktatūra Vokietijoje

nacionalsocialistu diktatura vokietijoje


Šios istorijos Epamokos jau netrukus! 

Klasė: 10

Pamokos tema: Nacionalsocialistų diktatūra Vokietijoje

Uždaviniai: 1. Aptarus nacių įsitvirtinimo valdžioje aplinkybes, gebėti išskirti nacistinės bei fašistinės ideologijų panašumus ir skirtumus. 2. Gebėti apibūdinti skirtingų visuomenės grupių gyvenimo sąlygas nacistinėje Vokietijoje.

Užduotys: 1. Užpildyti grafinę tvarkyklę (Naciai-Užduotis-1). Joje mokiniai turi palyginti Adolfo Hitlerio ir Benito Musolinio, nacizmo ir fašizmo, ideologijų panašumus bei skirtumus. Taip pat savais žodžiais turi paaiškinti sąvokas fašizmas, nacionalizmas, nacizmas ir lebensraum.

2. Mokiniai turi surinkti informacijos apie tai, kaip nacistinėje Vokietijoje buvo diskriminuojami ne vokiečių tautybės asmenys, seksualinės mažumos, neįgalieji ir psichiniai ligoniai. Taip pat, kokia buvo arijų padėtis ir kokį moterų vaizdinį propagavo naciai. Šiai užduočiai atlikti naudokite užduočių lapą – Naciai-Užduotis-2. Užduotį galima atlikti grupėse – vienam mokiniui paskirti surinkti informacijos apie vieną visuomenės grupę ir tada pasidalinti su likusiais grupės nariais. Po užduoties svarbu apibendrinti, akcentuoti rasistinės nacių politikos tikslus ir esmę. 

+ papildoma medžiaga + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
0

Rasa Stakauskaitė

rasa stakauskaite

LEKTORĖ

Istorijos mokytoja, gidė ir edukatorė, programos „Renkuosi mokyti“ alumnė. Laisvalaikiu mėgsta pasivaikščiojimus gamtoje, keliauti ir groti altu, akademiniai interesai – semiotika ir paveldo studijos.

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.