Natūralieji skaičiai ir nulis. Skaitome ir rašome

 • 1.
  Įvadas
  0:00:22
 • 2.
  Skaitome ir rašome natūraliuosius skaičius
  0:02:45
 • 3.
  Pirma užduotis ir atsakymas
  0:01:11
 • 4.
  Skaitmenų skyrių suma ir klasių santrumpos
  0:01:47
 • 5.
  Antra užduotis ir atsakymas
  0:02:57
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:41

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. išmokti natūraliuosius skaičius sudarančių skaitmenų klases ir skyrius;
 2. mokėti skaityti ir rašyti natūraliuosius skaičius, didesnius nei 10 000 000, o taip pat šiuos skaičius užrašyti jų skaitmenų skyrių suma ir klasių santrumpomis.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai prisimins skaitmenų klases ir skyrius, išmoks natūraliuosius skaičius užrašyti jų skaitmenų skyrių suma ir jų klasių santrumpomis. Taip pat išmoks perskaityti ir užrašyti natūraliuosius skaičius, didesnius nei 10 000 000.

9 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.