Nelygybė. Nelygybės sprendinys

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/6

00:00:16

Nelygybė

2/6

00:01:40

Nelygybių ženklai

3/6

00:01:42

Užduotys

4/6

00:00:18

Nelygybės sprendinys

5/6

00:03:28

Apibendriname. Nelygybė. Nelygybės sprendinys.

6/6

00:00:28

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Pamokos uždaviniai: 1. Prisiminti kas yra nelygybė, nelygybės sprendinys.

2. Susipažinti su nelygybių ženklais. Išmokti patikrinti ar nurodytas skaičius yra nelygybės sprendinys.
 
Užduotys – dvi. Viena klasėje, taikant burbulo žemėlapį apibūdinti nelygybę. Kita-  pasitikrinki ir įsivertinti pamokos žinias, gali būti užduodama, kaip namų darbas (užduotis gali būti vertinama kaupiamuoju vertinimu).

Įsigykite matematikos Epamoką ir dovanų gaukite visas mokytojos sukurtas užduotis, pritaikytas kiekvienai Epamokai!

Lektoriai

Dovilė Žigienė

Dovilė Žigienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui