Neoficialūs himnai | Epamokos.pedagogas.lt

Neoficialūs himnai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/4

00:00:17

Neoficialių himnų pavyzdžiai

2/4

00:08:07

Užduotis

3/4

00:00:51

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

4/4

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 6

Uždaviniai: sužinoti, kas yra neoficialus himnas, aptarti, kokiais atvejais ar laikotarpiais daina tampa širdies himnu.

Užduotis: sukurti savo klasės himną ar skanduotę.

 

Lektoriai

Violeta Serbintienė

Violeta Serbintienė

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Daugiau apie lektorių