Pakeliaukime po Lietuvą

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:40
 • 2.
  Įžanga/dėstymas
  0:02:41
 • 3.
  Dzūkija
  0:01:44
 • 4.
  Suvalkija
  0:02:19
 • 5.
  Aukštaitija
  0:01:40
 • 6.
  Žemaitija
  0:01:02
 • 7.
  Mažoji Lietuva
  0:01:58
 • 8.
  Žinių įtvirtinimas apie regionus
  0:02:20
 • 9.
  Užduotis
  0:01:28


Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5

Pamokos tema: Pakeliaukime po Lietuvą

Uždaviniai: susipažinti su Lietuvos regionais, išryškinant jų dainų, tautinių kostiumų, kulinarinio paveldo, architektūros išskirtinumus, atlikti dainas. 

Užduotys: klausant lietuvių liaudies dainas atpažinti regionus, atliks užduotį „Šeimos šaknys“.

Vertinimų komentarai

Renata

Jelena

Vitalija

Inga

Marija

15 min.
+ Klausimai lektoriui

Violeta Serbintienė

violeta serbintiene

Lektorė

Muzikos mokytoja metodininkė, turiu 31 metų muzikos mokymo patirtį mokykloje, muzikos mokau 5-12 klasėse.

Mokymai
40

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.