Panašieji trikampiai. Panašiųjų trikampių savybės

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:15
 • 2.
  Panašiųjų trikampių savybės
  0:02:42
 • 3.
  Užduotis
  0:00:45
 • 4.
  Panašiųjų trikampių aukštinių savybė
  0:01:37
 • 5.
  Panašiųjų trikampių perimetrų savybė
  0:00:26
 • 6.
  Užduotis
  0:00:41
 • 7.
  Panašiųjų trikampių plotų savybė
  0:00:25
 • 8.
  Užduotis
  0:00:29
 • 9.
  Pamokos apibendrinimas
  0:00:28

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai:  1. Susipažins su panašiųjų trikampių savybėmis. 2. Atliks praktines užduotis – taikys panašiųjų trikampių savybes.

Užduotys: dvi. Viena klasėje, taikydami sekos žemėlapį, aptars pateikto uždavinio sprendimo etapus. Kita - įsivertinimui, kaupiamajam vertinimui ar namų darbams.

Įsigykite šią Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

 

7 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

Lektorė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.