Panašios figūros. Panašieji daugiakampiai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/5

00:00:16

Tema ir uždavinys

2/5

00:01:43

Panašieji daugiakampiai

3/5

00:02:01

Panašieji trikampiai

4/5

00:02:08

Užduotis

5/5

00:00:14

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti, kokias figūras vadiname panašiosiomis, kas yra panašumo koeficientas, kokie daugiakampiai vadinami panašiaisiais? 2. Mokysis matematiškai  samprotauti,  komunikuoti,  spręsti  matematines  problemas, interpretuoti sąvokas.

Užduotys: dvi. Viena klasėje, skirta atidumui patikrinti. Kita- įsivertinimui.

Įsigykite šią Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui