Panašios figūros. Panašieji daugiakampiai

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:16
 • 2.
  Tema ir uždavinys
  0:01:43
 • 3.
  Panašieji daugiakampiai
  0:02:01
 • 4.
  Panašieji trikampiai
  0:02:08
 • 5.
  Užduotis
  0:00:14

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti, kokias figūras vadiname panašiosiomis, kas yra panašumo koeficientas, kokie daugiakampiai vadinami panašiaisiais? 2. Mokysis matematiškai  samprotauti,  komunikuoti,  spręsti  matematines  problemas, interpretuoti sąvokas.

Užduotys: dvi. Viena klasėje, skirta atidumui patikrinti. Kita- įsivertinimui.

Įsigykite šią Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

6 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

Lektorė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.