Paprastoji trupmena kaip dalmuo. Taisyklingosios ir netaisyklingosios trupmenos

 • 1.
  Įvadas
  0:01:13
 • 2.
  Paprastoji trupmena kaip dalmuo
  0:01:55
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:26
 • 4.
  Atsakymas
  0:00:45
 • 5.
  Taisyklingosios ir netaisyklingosios trupmenos
  0:01:48
 • 6.
  Antra užduotis
  0:00:18
 • 7.
  Atsakymas
  0:00:21
 • 8.
  Apibendrinimas
  0:00:35

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. mokėti natūraliųjų skaičių a ir b dalmenį a : b užrašyti paprastąja trupmena a/b ir atvirkščiai; 
 2. mokėti naujas sąvokas, tokias kaip „taisyklingosios“ ir „netaisyklingosios“ trupmenos;
 3. mokėti rasti ir pažymėti taisyklingas ir netaisyklingas trupmenas skaičių spindulyje; 
 4. mokėti palyginti taisyklingąsias ir netaisyklingąsias trupmenas su vienetu.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai sužinos, kad natūraliųjų skaičių a ir b dalmenį a : b galima užrašyti paprastąja trupmena a/b. Išmoks dalmenį rašyti paprastąja trupmena, o paprastąją trupmeną – dalmeniu. Taip pat gilins žinias apie paprastąsias trupmenas. Sužinos, kokios paprastosios trupmenos vadinamos taisyklingosiomis ir kokios – netaisyklingosiomis, o taip pat jas žymėti skaičių spindulyje. Taip pat išmoksime taisyklingąsias ir netaisyklingąsias trupmenas palyginti su vienetu

7 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.