Paryžiaus taikos konferencija

paryziaus taikos konferencija


Šios istorijos Epamokos jau netrukus! 

Klasė: 10

Pamokos tema: Paryžiaus taikos konferencija

Uždaviniai: 1) Mokiniai nustatys ir įvardins teritorinius pokyčius Europoje po Pirmojo pasaulinio karo; 2) Mokiniai, įvardinę Paryžiaus taikos konferencijos nutarimus, gebės argumentuoti, kaip tie nutarimai prisidėjo prie politinio nestabilumo Europoje tarpukariu.

Užduotys: 1. Kad mokiniai suprastų, jog diplomatinės derybos yra ilgas ir sudėtingas procesas, sumodeliuokite Paryžiaus taikos konferenciją klasėje. Šiai užduočiai naudokite dokumentą - Paryžiaus taikos konferencija-Padalomoji medžiaga-1.

2. Įsivertinimo užduotis skirta pasitikrinti, ar pasiekti pamokos uždaviniai. Į pamokos pabaigoje užduotus klausimus mokiniai turėtų atsakyti raštu į sąsiuvinius, o po to atsakymai aptariami žodžiu klasėje.
 

+ klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
0

Rasa Stakauskaitė

rasa stakauskaite

LEKTORĖ

Istorijos mokytoja, gidė ir edukatorė, programos „Renkuosi mokyti“ alumnė. Laisvalaikiu mėgsta pasivaikščiojimus gamtoje, keliauti ir groti altu, akademiniai interesai – semiotika ir paveldo studijos.

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.