Priešistorės žmonių pasiekimai

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:15
 • 2.
  Dėstymas
  0:09:33
 • 3.
  Užduotis
  0:00:58


Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė:

Pamokos tema: Priešistorės žmonių pasiekimai

Uždavinys: Aptarti priešistorės žmonių laimėjimus, pasiekimus, kurie svarbūs ir šiandien.

Užduotis: Išnagrinėti 3 iliustracijose vaizduojamus žmones, jų gyvenimo sąlygas, aprangą, darbo įrankius bei verslus.

Vertinimų komentarai

Šv.

Danute

Rasa

Aida
Šaunuolė mokytoja, lengvai ir paprastai išdėstyta medžiaga.

Violeta
Puiki mokomoji medžiaga šeštokams.

Marija

Akvilė

Sonata

10 min.
+ Klausimai lektoriui

Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

Lektorė

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė. Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

Mokymai
14

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.