Programa „Vasara su pasaka“ + trečiosios savaitės dienų planai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Broliai Grimai

1/5

00:04:00

Broliai Grimai „Kaip katė su pele draugavo“

2/5

00:08:05

Tradiciniai patiekalai Vokietijoje ir Lietuvoje

3/5

00:05:53

Broliai Grimai „Vilkas ir septyni ožiukai“

4/5

00:08:15

Slaptas laiškas

5/5

00:01:57

Mokymo medžiaga

Priešmokyklinio ugdymo vasaros programa VASARA SU PASAKA

Vertinant vaiko pasirengimą mokyklai, svarbiausiais aspektais tampa socialinis emocinis ir intelektinis brandumas, nuostatos ir psichologinis pasirengimas tapti mokiniu. Vaiko savęs vertinimo, emocijų, savikontrolės, pažinimo ir kiti procesai yra pasiekę būdingą susiformavimo lygį, o mokymosi pradžiai reikalingos žinios, mokėjimai, gebėjimai atitinka tam tikras apimtis ir kokybę. 


O jei priešmokyklinio ugdymo programa baigėsi, bet liko klausimas „ar vaikai pasirengę eiti į pirmą klasę“? Jei vertinimas mokslo metų pabaigoje atskleidė spragas ar tiesiog netvirtą išmokimą?


 Dar yra trys vasaros mėnesiai, per kuriuos galima tas spragas užpildyti, žinias įtvirtinti ir padėti vaikui į pirmą klasę ateiti su reikalingais gebėjimais, įgūdžiais ir pažinimo džiaugsmu. 


Programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir juos vasaros metu pavaduojantiems kolegoms. Programa sudaryta taip, kad ir tėveliai galėtų pasinaudoti visa medžiaga, atlikti veiklas ir žaisdami mokytis su vaikais namuose. 


Veiklas galima organizuoti patogiu metu, patiems pedagogams ir tėveliams sprendžiant, kada prasidės savaitė, kokiu metu žiūrima vaizdo medžiaga, kokios užduotys ir kada atliekamos. 


Šią vasaros programą vienija bendra tema – pasaka, kuri yra integruota į visas veiklas, skatinant susidomėjimą skaitymu ir meilę knygai.

 Programą sudaro: 

 • Rekomendacijos pedagogams ir tėveliams;
 • Dienos veiklų planai: nuo ryto iki vakaro rato; 
 • Vaizdo pamokėlės; 
 • Eksperimentai, STEAM veiklos; 
 • Veiklos uždaroje patalpoje ir lauke; 
 • Diferencijuotos užduotys; 
 • Dienos ir savaitės refleksijų rekomendacijos. 

Ugdomos vaikų kompetencijos:

 •  kūrybiškumo
 •  kultūrinė
 •  komunikavimo
 •  pažinimo
 •  pilietinė
 •  socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos
 •  skaitmeninė 
Lektoriai

Jolita Kalesnykienė

Jolita Kalesnykienė

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja

Daugiau apie lektorių