Reiškinys f(x) = ax + b

 • 1.
  Įvadas
  0:00:21
 • 2.
  Reiškinys f(x) = ax + b
  0:02:24
 • 3.
  Užduotis
  0:00:52
 • 4.
  Reiškinio f(x) = ax + b grafikas
  0:03:47
 • 5.
  Užduotis
  0:00:21
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:55

Priskirti

Klasė: 9

Uždaviniai:

 1. susipažinti su reiškinio f(x) = ax + b struktūra;
 2. išmokti rasti reiškinio f(x) = ax + b reikšmę bei nubrėžti šio reiškinio grafiką koordinačių plokštumoje.

Vertinimų komentarai

loreta
Gerai

8 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.