Religijų bruožai įvairiais istorijos laikotarpiais

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:22
 • 2.
  Įžanga ir užduotis
  0:01:32
 • 3.
  Priešistorės žmonių religijos bruožai
  0:01:25
 • 4.
  Užduotis
  0:00:11
 • 5.
  Skirtingų laikotarpių religijų bruožai
  0:02:19

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 7 (tinka 5, 6).

Pamokos tema: Religijų bruožai įvairiais istorijos laikotarpiais

Uždavinys: Aptarti žmonių pasaulėžiūras skirtingais laikais, skirtingose tautose

Užduotys: 1. Diskusija. Kodėl norėdami apsisaugoti nuo nelaimės, kažką pasakydami ar pagalvodami tris kartus beldžiame į medį ar medinį paviršių? 2. Aptarti klasėje pavyzdžius, kaip būdavo ruošiamasi amžinam gyvenimui po mirties.

05 min + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
60

Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

LEKTORĖ

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė. Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

Mokymai
7

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.