Renesansas

 • 1.
  Įvadas
  0:00:52
 • 2.
  Renesansas
  0:02:00
 • 3.
  Renesanso veikėjai
  0:03:00
 • 4.
  Pirma užduotis
  0:01:11
 • 5.
  Pasaulėvaizdis renesanso laikotarpiu
  0:02:38
 • 6.
  Renesanso poveikis žmonių gyvenimui
  0:00:28
 • 7.
  Apibendrinimas
  0:00:45
 • 8.
  Antra užduotis
  0:01:11

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. susipažinti su Renesanso sąvoka; nurodyti, kur atsirado Renesansas ir jo atsiradimo priežastis;
 2. susipažinti su žymiausiais Renesanso veikėjais;
 3. apibūdinti pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu;
 4. aptarti Renesanso poveikį žmonių gyvenimo kaitai Europoje.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su Renesanso sąvoka; susipažins su svarbiausiais Renesanso veikėjais ir nurodys jų veiklą; paaiškins, kaip Renesanso laikotarpiu keitėsi žmonių pasaulėvaizdis, kokį poveikį Renesansas turėjo žmonių gyvenimo kaitai Europoje.

Vertinimų komentarai

Tomas

12 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.