Renesanso epochos muzika

 • 1.
  Įvadas
  0:00:18
 • 2.
  Muzika Renesanso kontekste
  0:00:57
 • 3.
  Užduotis
  0:00:24
 • 4.
  Kas naujo Renesanso muzikoje
  0:01:24
 • 5.
  Užduotis
  0:00:18
 • 6.
  Griežtasis stilius bei muzikos žanrai Renesanse
  0:02:44
 • 7.
  Užduotis
  0:08:09

Priskirti

Klasės: 10, 12

Uždaviniai:

 1. suvokti muzikos traktavimą Renesanso mąstysenos kontekste;
 2. atskirti ir atpažinti:
 • griežtąjį stilių;
 • motetą, mišių ciklus.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su renesanso epochoje skambėjusia muzika bei kuo ji skyrėsi nuo muzikos, skambėjusios anksčiau. Taip pat, susipažins ir aptars mišių žanrą.

14 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.