Ričardas Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“. Lietuviška tapatybė.

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:32
 • 2.
  Ričardo Gavelio biografija
  0:03:45
 • 3.
  Užduotis
  0:00:19
 • 4.
  Vilniaus pokeris
  0:04:24
 • 5.
  Užduotis žinių įtvirtinimui
  0:00:33

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8,9

Pamokos tema: Ričardas Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“. Lietuviška tapatybė.

Uždaviniai: sužinoti apie Ričardo Gavelio asmenybę ir kūrybą; sužinoti apie Ričardo Gavelio išskirtinį požiūrį į tautinę lietuvių tapatybę.

Užduotys: pirmoji – diskusinio pobūdžio, jos tikslas suformuoti suvokimą apie R. Gavelio lietuviškos tapatybės idėją ir atrasti asmeninį santykį su ja; antroji – diskusinio pobūdžio, skirta žinių apie sovietmetį įtvirtinimui bei savo gyvenamojo laikmečio specifikos suvokimui.

Vertinimų komentarai

Vilija

Loreta

Vitalija

9 min.
+ Klausimai lektoriui

Indrė Šadvilaitė

indre sadvilaite

Lietuvių kalbos mokytoja.

Mokymai
25

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.