Romantizmas ir trys autoriai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/7

00:00:21

Romantizmas Lietuvoje

2/7

00:01:32

Adomas Mickevičius vienas garsiausių Europos romantikų

3/7

00:01:37

Simono Daukanto kūrybinis palikimas

4/7

00:01:08

Antano Baranausko poemos ,,Anykščių šilelis“ išskirtinumas

5/7

00:04:14

Užduotis

6/7

00:00:48

Apibendrinimas

7/7

00:00:45

Klasės: 11, 12

Uždavinys:

prisiminti romantizmo bruožus bei pagilinti žinias apie Mickevičių, Daukantą ir Baranauską.