Skaičių intervalai

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:11
 • 2.
  Skaičių intervalai
  0:01:07
 • 3.
  1 užduotis. Skaičius užrašykime nelygybe bei intervalu
  0:01:57
 • 4.
  2 užduotis. Skaičius užrašykime nelygybe bei intervalu
  0:01:50
 • 5.
  3 užduotis. Skaičius užrašykime nelygybe bei intervalu
  0:01:33
 • 6.
  Pamokos apibendrinimas
  0:02:32

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Uždaviniai: 1. Susipažinti su begalybės ženklu ∞. 2. Susipažinti su skaičių intervalais bei išmokti pavaizduoti nelygybės sprendinius skaičių tiesėje, užrašyti juos intervalu.

Užduotys: Viena klasėje, mokiniai pamokoje atlieka įsivertinimo užduotį, įsivertina pamokos žinias. Mokinių užduoties rezultatus galima naudoti pamokos refleksijai (užduotis gali būti vertinama kaupiamuoju vertinimu).

Įsigykite matematikos Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

 

Vertinimų komentarai

Alma

09 min + papildoma medžiaga + klausimai lektoriui
(5.00/1 balsas)

KOMENTARAI
1
PERŽIŪROS
28

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

LEKTORĖ

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.