Stalininė diktatūra: kolektyvizacija ir industrializacija

stalinine diktatura: kolektyvizacija ir industrializacija


Šios istorijos Epamokos jau netrukus! 

Klasė: 10

Pamokos tema: Industrializacija ir kolektyvizacija SSRS

Uždaviniai: 1. Kaip pavyzdį aptariant Aleksėjų Stachanovą, suprasti industrializacijos ir socialistinio lenktyniavimo esmę. 2. Aptarus Holodomorą, suvokti, kokius padarinius sukėlė sparti Sovietų Sąjungos industrializacija ir prievartinė kolektyvizacija. 

Užduotys: 1. Pasiūlykite mokiniams parengti propagandos nepagražintą liudijimą asmens, savo akimis mačiusio, kaip Sovietų Sąjungoje vykdoma industrializacija. Tame liudijime turėtų būti aptarta, kaip jūsų pasirinktas asmuo gyveno iki industrializacijos ir kas pasikeitė prasidėjus pirmajam Penkmečio planui. Tai gali būti valstiečio, fabriko darbininko, komunistų partijos veikėjo, inteligento, tremtinio ar pan. liudijimas. Leiskite mokiniams garsiai pasidalinti savo liudijimais, o po to padiskutuokite, kas būtų išcenzūruota. Klauskite mokinių, kodėl tekstai būdavo cenzūruojami, ar ir dabar taip yra daroma?

2. Sukurti straipsnį laikraščiui apie Holodomorą. Daliai klasės pasiūlykite būti sovietinio režimo pusėje: rašyti propagandinį, kolektyvizaciją aukštinantį bei tiesą apie badą nutylintį tekstą. Kita klasės dalis turėtų būti nepriklausomais korespondentais, nešališkai pateikiančiais faktus ir įvykius. Svarbu: įtraukianti antraštė, įdomesnis faktas įžangoje, svarbiausių įvykių detalus aprašymas dėstymo dalyje, kurioje galima įtraukti įvykio liudininkų pasakojimus, ir apibendrinimas. 
Po šios užduoties su mokiniais padiskutuokite. Orientaciniai klausimai gali būti tokie: Kodėl negalima pasikliauti visais žiniasklaidoje pasirodančiais straipsniais? Kodėl svarbu tikrinti faktus? Kas yra laisva ir nešališka žiniasklaida? Ar tai iš viso įmanoma? Kaip propaganda formuoja melagingus, iškreiptus vaizdinius?
 

+ klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
0

Rasa Stakauskaitė

rasa stakauskaite

LEKTORĖ

Istorijos mokytoja, gidė ir edukatorė, programos „Renkuosi mokyti“ alumnė. Laisvalaikiu mėgsta pasivaikščiojimus gamtoje, keliauti ir groti altu, akademiniai interesai – semiotika ir paveldo studijos.

Mokymai
10

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.