Sudėtingesnės nelygybės

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/6

00:00:19

Įvadas į temą

2/6

00:01:19

Nelygybė ax ± b > c, kai a > 0, kai a < 0.

3/6

00:02:19

Sudėtingesnė nelygybė ax±b>cx±d

4/6

00:01:37

Nelygybė x : a ± b > c, kai a > 0, kai a < 0.

5/6

00:04:26

Pamokos apibendrinimas

6/6

00:00:27

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Uždaviniai: išsiaiškins, kaip sprendžiamos sudėtingesnės nelygybės. Išmoks sudėtingesnių nelygybių sprendinius vaizduoti skaičių tiesėje bei užrašysime intervalu.

Užduotys: viena klasėje, mokiniai pamokoje atlieka įsivertinimo užduotį, įsivertina pamokos žinias. Mokinių užduoties rezultatus galima naudoti pamokos refleksijai (užduotis gali būti vertinama kaupiamuoju vertinimu).

Įsigykite matematikos Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

 

 

 

Lektoriai

Dovilė Žigienė

Dovilė Žigienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Daugiau apie lektorių