Šventoji Romos imperija

 • 1.
  Įvadas
  0:00:14
 • 2.
  Šv. Romos imperijos sukūrimas
  0:04:03
 • 3.
  Užduotis
  0:00:47
 • 4.
  Šv. Romos imperijos bruožai
  0:02:04
 • 5.
  Užduotis
  0:00:32
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:13

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. Paaiškinti Šv. Romos imperijos susikūrimo aplinkybes;
 2. Išskirti Šv. Romos imperijai būdingus bruožus.

Klasės darbas:

Pamokoje mokiniai aptars ir gebės paaiškinti, kokios aplinkybės lėmė Šv. Romos imperijos įkūrimą, taip pat turės išsiaiškinti Šv. Romos imperijos ir Lietuvos sąsajas. Aptarę Šv. Romos imperijos bruožus, gebės palyginti ją su kita pasirinkta imperija.

8 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.