Tarp dviejų jūrų | Epamokos.pedagogas.lt

Tarp dviejų jūrų

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/8

00:00:19

Įsitvirtinimas valdžioje

2/8

00:03:45

Žalgirio mūšis

3/8

00:03:48

Užduotis

4/8

00:00:32

Neįvykęs Vytauto karūnavimas

5/8

00:01:24

Užduotis

6/8

00:00:21

Apibendrinimas

7/8

00:01:07

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/8

Klasė:

Uždaviniai:

  1. išsiaiškinti, kaip Vytautas įsitvirtino Lietuvos didžiojo kunigaikščio soste;
  2. aptarti Žalgirio mūšio eigą ir padarinius;
  3. išskirti tris priežastis, kodėl Vytautą vadiname Didžiuoju.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui