Tarp dviejų jūrų

 • 1.
  Įvadas
  0:00:19
 • 2.
  Įsitvirtinimas valdžioje
  0:03:45
 • 3.
  Žalgirio mūšis
  0:03:48
 • 4.
  Užduotis
  0:00:32
 • 5.
  Neįvykęs Vytauto karūnavimas
  0:01:24
 • 6.
  Užduotis
  0:00:21
 • 7.
  Apibendrinimas
  0:01:07


Klasė:

Uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti, kaip Vytautas įsitvirtino Lietuvos didžiojo kunigaikščio soste;
 2. Aptarti Žalgirio mūšio eigą ir padarinius;
 3. Išskirti tris priežastis, kodėl Vytautą vadiname Didžiuoju.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

11 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.