Tarpusavyje susiję dydžiai. Mastelis. Planai ir žemėlapiai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/6

00:00:21

Mastelis

2/6

00:03:10

Užduotis ir atsakymas

3/6

00:01:39

Planai ir žemėlapiai

4/6

00:02:52

Užduotis

5/6

00:00:30

Apibendrinimas

6/6

00:00:40

Klasė: 6

Uždaviniai:

  1. išmokti popieriaus lape pavaizduoti įvairius objektus, keičiant jų mastelį;
  2. mokėti spręsti uždavinius, susijusių su patalpų ir vietovių planais bei žemėlapiais;
  3. mokėti spręsti uždavinius naudojantis masteliu.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai išmoks popieriaus lape vaizduojant įvairius objektus, keisti jų matmenis. Taip pat išmoks mastelio sąvoką. Spręs gyvenimiškus uždavinius, kuriuose reikia popieriaus lape pavaizduoti kambario, sklypo ar gyvenvietės planus. Mokysis spręsti uždavinius, susijusius su patalpų ir vietovių planais bei žemėlapiais.

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui