Tarpusavyje susiję dydžiai. Mastelis. Planai ir žemėlapiai

 • 1.
  Įvadas
  0:00:21
 • 2.
  Mastelis
  0:03:10
 • 3.
  Užduotis ir atsakymas
  0:01:39
 • 4.
  Planai ir žemėlapiai
  0:02:52
 • 5.
  Užduotis
  0:00:30
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:40

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. išmokti popieriaus lape pavaizduoti įvairius objektus, keičiant jų mastelį;
 2. mokėti spręsti uždavinius, susijusių su patalpų ir vietovių planais bei žemėlapiais;
 3. mokėti spręsti uždavinius naudojantis masteliu.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai išmoks popieriaus lape vaizduojant įvairius objektus, keisti jų matmenis. Taip pat išmoks mastelio sąvoką. Spręs gyvenimiškus uždavinius, kuriuose reikia popieriaus lape pavaizduoti kambario, sklypo ar gyvenvietės planus. Mokysis spręsti uždavinius, susijusius su patalpų ir vietovių planais bei žemėlapiais.

9 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Vilma Urbonaitė

vilma urbonaite

Lektorė

◎ Ugnės Karvelis gimnazijos ir Kauno Petrašiūnų progimnazijos matematikos mokytoja.
◎ Tarptautinio projekto „Education goes green“ dalyvė/organizatorė.

Mokymai
25

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.