Tirpumo kreivės ir uždaviniai

 • 1.
  Įvadas
  0:00:21
 • 2.
  Tirpumo kreivės
  0:01:58
 • 3.
  Užduotis
  0:00:54
 • 4.
  Uždaviniai
  0:01:24
 • 5.
  Užduotis
  0:01:01
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:00:30

Priskirti

Klasė: 8

Uždaviniai:

 1. naudodamiesi medžiagų tirpumo daviniais prie skirtingų temperatūrų išmokti nustatyti ištirpusios medžiagos masę;
 2. naudodamiesi tirpumo kreivėmis ir tirpumo sąvoka išmokti spręsti 2-4 tipų uždavinius.

Vertinimų komentarai

Irina

6 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.