Trikampių panašumo požymiai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Instrukcija (mokytojui)

1/8

00:00:16

Tema ir uždavinys

2/8

00:00:55

Trikampių panašumo pagal du kampus, požymis

3/8

00:01:14

Užduotis

4/8

00:00:14

Trikampių panašumo pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų požymis

5/8

00:01:57

Trikampių panašumo pagal tris kraštines požymis

6/8

00:00:27

Užduotis

7/8

00:00:12

Pamokos apibendrinimas

8/8

00:00:45

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 9

Uždaviniai: 1. Mokysis, kaip atpažinti panašiuosius trikampius, remiantis panašumo požymiais. 2.Mokysis paprasčiausių  įgūdžių matematiškai komunikuoti, mąstyti ir spręsti problemas.

Užduotys: trys. Dvi klasėje, trikampio panašumo požymių taikymas uždaviniuose. Kita – įsivertinimui, kaupiamajam vertinimui ar namų darbams.

Įsigykite šią Epamoką ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

 

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui