Tristanas ir Izolda

 • 1.
  Įvadas
  0:00:53
 • 2.
  Riterinių romanų samprata ir ištakos
  0:02:34
 • 3.
  Riterinių romanų samprata ir ištakos
  0:01:32
 • 4.
  Riterinių romanų ypatumai
  0:03:40
 • 5.
  Užduotis
  0:00:49
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:30

Priskirti

Klasė: 10 

Uždaviniai

 1. susipažinti su riterinio romano samprata, ištakomis, etiniu ir estetiniu riterio idealu;
 2. aptarti, kaip „Romane apie Tristaną ir Izoldą“ vaizduojamas riteris;
 3. palyginti herojinio epo ir kurtuazinio romano riterius.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su riterinio romano samprata, ištakomis, etiniu ir estetiniu riterio idealu. Išgirs, kaip vaizduojamas riteris „Romane apie Tristaną ir Izoldą“. Atlikę užduotį, gebės palyginti herojinio epo ir kurtuazinio romano riterius bei rašys laišką arba dienoraštį, susijusį su nagrinėjamu kūriniu.

11 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui