Valstiečių gyvenimas viduramžiais

 • 1.
  Įvadas
  0:00:43
 • 2.
  Valstiečių gyvenimas viduramžiais
  0:03:56
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:01:16
 • 4.
  Pokyčiai žemės ūkyje
  0:01:03
 • 5.
  Apibendrinimas
  0:00:47
 • 6.
  Antra užduotis
  0:00:57

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. susipažinti su valstiečių gyvenimu viduramžiais;
 2. išsiaiškinti, kaip valstiečiai tapo baudžiauninkais;
 3. nurodyti baudžiauninko privalomus darbus ir mokesčius;
 4. susipažinti su pokyčiais žemės ūkyje.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su valstiečių gyvenimu viduramžiais, nurodys tapimo baudžiauninkais būdus, kokius darbus turėjo atlikti baudžiauninkai; kuo jie skyrėsi nuo laisvojo žmogaus; susipažins su pokyčiais žemės ūkyje ir paaiškins, kaip jie pakeitė žmonių gyvenimą.

8 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.