Vanda Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ socialinis kontekstas.

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:30
 • 2.
  Vanda Juknaitė
  0:05:21
 • 3.
  Užduotis
  0:00:45
 • 4.
  Paaiškinimas, kas yra "gatvės vaikai"
  0:02:13
 • 5.
  Užduotis žinių įtvirtinimui
  0:00:45

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8, 9

Pamokos tema: Vanda Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ socialinis kontekstas. 

Uždaviniai: sužinoti apie Vandos Juknaitės asmenybę; aptarti esė „Išsiduosi. Balsu“ socialinį kontekstą; išsiaiškinti sąvokos „gatvės vaikai“ reikšmę. 

Užduotys: pirmoji skirta sąvokos „gatvės vaikai“ formulavimui ir suvokimui; antroji – socialinio supratingumo bei jautrumo skatinimui. 

Vertinimų komentarai

Loreta

9 min.
+ Klausimai lektoriui

Indrė Šadvilaitė

indre sadvilaite

Lietuvių kalbos mokytoja.

Mokymai
25

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.