Viduramžių bažnyčia – kultūros židinys

 • 1.
  Įvadas
  0:00:46
 • 2.
  Viduramžių mokslas ir kultūra
  0:03:12
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:15
 • 4.
  Viduramžių menas
  0:02:09
 • 5.
  Antra užduotis
  0:00:09
 • 6.
  Apibendrinimas
  0:01:10

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. susipažinti su viduramžių mokslu ir kultūra; bažnyčios įtaka kultūrai ir mokslui;
 2. susipažinti su viduramžių meno stiliais, jų bruožais;
 3. paaiškinti viduramžių kultūros įtaką tolesniam Europos kultūriniam vystymuisi.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins su viduramžių mokslu ir kultūra, paaiškins, kokią įtaką mokslui ir kultūrai darė bažnyčia; nurodys viduramžių meno stilius ir jų bruožus; paaiškins, kad viduramžių kultūra padėjo pagrindus tolesniam Europos kultūriniam vystymuisi.

7 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.