Viduramžių mieste

 • 1.
  Įvadas
  0:00:54
 • 2.
  Viduramžių miestų atsiradimas
  0:04:42
 • 3.
  Pirma užduotis
  0:00:16
 • 4.
  Viduramžių miestiečių gyvenimo atspindžiai
  0:01:24
 • 5.
  Viduramžių miestiečių užsiėmimai
  0:01:55
 • 6.
  Antra užduotis
  0:00:11
 • 7.
  Miestų gyventojų problemos
  0:01:16
 • 8.
  Apibendrinimas
  0:01:07

Priskirti

Klasė: 6

Uždaviniai:

 1. paaiškinti, kaip atsirado viduramžių miestai;
 2. paaiškinti, 2-3 argumentais, kuo skyrėsi laisvi ir priklausomi miestai;
 3. apibūdinti, kaip žmonės gyveno viduramžių miestuose;
 4. nurodyti pagrindinius miestiečių užsiėmimus;
 5. nurodyti 3-4 problemas, kurios kamavo viduramžių miestų gyventojus.

Klasės darbas:

pamokoje mokiniai susipažins, kokios priežastys lėmė viduramžių miestų atsiradimą; apibūdins žmonių gyvenimą viduramžių mieste, nurodys pagrindinius miestiečių užsiėmimus; gebės paaiškinti skirtumus tarp laisvų ir priklausomų miestų; nurodys pagrindines problemas, kurios kėlė rūpesčių miestų gyventojams.

Vertinimų komentarai

Tomas

11 min.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui

Sigita Bračkienė

sigita brackiene

Lektorė

- Istorijos mokytoja metodininkė, turinti 26 metus darbo patirties.
- Apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą konkursams.

Mokymai
12

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.