Vienos klasikai

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įvadas

1/11

00:00:18

Vienos klasikai ir jų muzika

2/11

00:01:04

Užduotis

3/11

00:00:29

Joseph Haydn ir jo muzika

4/11

00:02:39

Užduotis

5/11

00:14:28

W.A.Mozart ir jo muzika

6/11

00:02:13

Užduotis

7/11

00:02:17

L. van Beethoven ir jo muzika

8/11

00:02:15

Užduotis

9/11

00:10:53

Apibendrinimas ir įtvirtinimo užduotis

10/11

00:00:23

Įtvirtinimo užduotis

11/11

00:00:33

Klasės: 10, 12

Uždaviniai:

aptarti kompozitorius ir jų kūrybą:

  1. Joseph Haydn;
  2. W.A.Mozart;
  3. L. van Beethoven.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532