Vienos klasikai

 • 1.
  Įvadas
  0:00:18
 • 2.
  Vienos klasikai ir jų muzika
  0:01:04
 • 3.
  Užduotis
  0:00:29
 • 4.
  Joseph Haydn ir jo muzika
  0:02:39
 • 5.
  Užduotis
  0:14:28
 • 6.
  W.A.Mozart ir jo muzika
  0:02:13
 • 7.
  Užduotis
  0:02:17
 • 8.
  L. van Beethoven ir jo muzika
  0:02:15
 • 9.
  Užduotis
  0:10:53
 • 10.
  Apibendrinimas ir įtvirtinimo užduotis
  0:00:23
 • 11.
  Įtvirtinimo užduotis
  0:00:33


Klasės: 10, 12

Uždaviniai:

aptarti kompozitorius ir jų kūrybą:

 1. Joseph Haydn;
 2. W.A.Mozart;
 3. L. van Beethoven.

Dėmesio! Epamokos yra įtrauktos į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Vertinimų komentarai

Lilija

37 min.
+ Klausimai lektoriui

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.