Vietovardžių kilmė

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:17
 • 2.
  Iš kur atsiranda vietovardžių pavadinimai?
  0:02:15
 • 3.
  Vietovardžių atsiradimo pavyzdžiai
  0:00:59
 • 4.
  Užduotis
  0:00:27
 • 5.
  Užduoties atsakymas
  0:00:36
 • 6.
  Vietovardžiai kultūrinis paveldas
  0:00:53
 • 7.
  Įdomūs faktai apie Lietuvos miestelių pavadinimus
  0:02:31

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Vietovardžių kilmė

Uždaviniai: 1. Paaiškinti vietovardžio apibrėžimą. 2. Paaiškinti, kuo svarbūs vietovardžiai ir kad reikia juos saugoti.

Užduotys: Pateikiama viena užduotis : Pabūti liaudies etimologais. 

Papildoma literatūra: Lietuvos vietovardžių duomenų bazė:  http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze

Papildoma informacija apie pasiskolintus iš užsienio pavadinimus https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/zemelapyje-daugiau-nei-50-egzotisku-lietuvos-vietovardziu-786724

Vertinimų komentarai

Svetlana

Aušra
Ačiū už puikią pamoką.

Silvija

Asta

Danutė

Vilma

8 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.