Žmogaus kilmė

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:16
 • 2.
  Įžanga su užduotimi
  0:01:08
 • 3.
  Žmogaus kilmės teorijos ir evoliucija
  0:03:00
 • 4.
  Užduotis
  0:01:05

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 7 (tinka 5, 6)

Pamokos tema: Žmogaus kilmė

Uždavinys: Aptarti žmogaus kilmės teorijas bei tyrimus

Užduotys: 1. Diskusija. Iš kur žemėje atsirado žmogus? 2. Kaip ir kodėl pirmieji žmonės nusikėlė gyventi net į Australijos žemyną?

05 min + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
87

Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

LEKTORĖ

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė. Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

Mokymai
7

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.