Žodžio reikšmė

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:15
 • 2.
  Žodis kaip ženklas
  0:00:48
 • 3.
  Žodžio reikšmė
  0:03:08
 • 4.
  Užduotis
  0:00:22
 • 5.
  Užduoties atsakymas
  0:00:39

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 5, 6

Pamokos tema: Žodžio reikšmė

Uždaviniai: 1. Supažindinti su vienareikšmiais ir daugiareikšmiais žodžiais bei homonimais. 2. Paaiškinti, kas tai yra tiesioginė ir perkeltinė reikšmė. 3. Mokyti naudotis elektroniniu žodynu.

Užduotys: Pateikiama viena užduotis. Mokiniai turi nurodyti, kiek reikšmių turi pateikti žodžiai ir pasitikrinti informaciją žodyne.

Papildoma literatūra: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas http://lkiis.lki.lt/dabartinis

Vertinimų komentarai

Jankaus mokykla
Trumpai ir aiškiai. Įdomios užduotys.

5 min.
+ Klausimai lektoriui

Žilvija Motusienė

zilvija motusiene

Lektorė

Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Darbo patirtis mokykloje 15 metų.

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.